Hem

Ta i trä i Östersund AB vidareförädlar närmare 30.000m³ virke varje år. 


Vi tillverkar mot både svenska och norska marknaden. 


Produkter som återfinns i vårat hyvlade sortiment är bland annat buntad läkt, fjällpanel, råplan, spontad panel,  golv, reglar, råspont, trekansläkt, lockläkt etc.


Vi har även optimeringskap för kapning av ämnen till bland annat pallindustrin


 Flexibel

Leveransprecision

Geografisk tillgänglighet

Nyhet i våran produktionsanläggning är effektiv tillverkning av buntad tunnläkt den effektiva produktionen möjliggör att vi kan leverera till konkurrenskraftiga priser.